Нд. 29 Травня, 2022

Відповідно до наказу ректора від 05 жовтня 2018 року на базі кафедри теорії та історії держави і права була створена кафедра конституційного та адміністративного права.

Кафедра конституційного та адміністративного права Юридичного факультету Державного університету інфраструктури та технологій є кафедрою, на яку покладені завдання проведення практик при підготовки фахівців зі спеціальності «Право» та забезпечення якості вищої освіти.

За змістом своєї діяльності кафедра є однією провідною, що орієнтована на вивчення теоретичних основ і практичних аспектів міжнародного, європейського і національного законодавства у сфері адміністративного забезпечення прав і свобод людини та громадянина, проблем національної та суспільної безпеки, правоохоронної діяльності, підвищення рівня безпеки інфраструктури.

Протягом часу кафедру очолювали к.п.н., доцент Половнікова Ж.Ю. та к.ю.н., доцент Хохленко О.М.

Завідувачем кафедри з вересня 2021 року є доктор юридичних наук, професор Дмитро Беззубов.

Науково-педагогічний склад кафедри бере активну участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних заходах, що проводяться як в Державному університеті інфраструктури та технологій, так і за його межами.

Навчальний процес на кафедрі забезпечується 6 штатними науково-педагогічними працівниками, що мають наукові ступені та вчені звання: доктори юридичних наук – 2; кандидати наук – 4.

 

Штатні викладачі кафедри:

Беззубов Дмитро Олександрович– д.ю.н., професор, академік Міжнародної кадрової академії

Заєць Наталія Володимирівна- д.ю.н., професор

Хохленко Ольга Миколаївна- к.ю.н., доцент

Озель Віталіна Іванівна- к.ю.н., доцент

Бурдоносова Марина Анатоліївна – к.ю.н., доцент

Іванов В’ячеслав Миколайович – к.і.н., доцент

Стародубова Ольга Анатоліївна –к.ю.н., доцент кафедри

Наукові дослідження професорсько-викладацького складу лежать в площині теми науково-дослідної роботи кафедри «Державно-правові засади гарантування прав і свобод людини та громадянина в Україні» (період з 1.09.2021 до 1.09.2023 року). Науковим керівником є д.ю.н., професор Дмитро Олександрович Беззубов.

Силами кафедри постійно проводяться різноманітні наукові та методичні заходи – щорічні семінари, презентації видань, тематичні круглі столи. відкриті лекції, тощо.

Кафедра тісно співпрацює з Міністерством внутрішніх справ, Державною судовою адміністрацією, ВГО «Союз експертів України», Спілкою юристів України та іншими державними та недержавними структурами відповідного профілю.

На кафедрі функціонує науковий студентський гурток «Актуальних проблем державотворення та правотворення», науковими керівниками якого є всі викладачі кафедри за профільним спрямуванням.

Метою діяльності гуртка є поглиблення знань студентів в галузі прав людини та громадянина; питань та проблем правоохоронної діяльності, дослідження актуальних проблем формування конституційних засад забезпечення прав і свобод людини і громадянина; розвиток творчого підходу до наукової діяльності студентів як молодих науковців та формування наукової школи на базі кафедри конституційного та адміністративного права; дослідження сучасних проблем розвитку адміністративного та конституційного права, вироблення теоретико-правових механізмів їх вирішення; формування в студентів навичок наукової роботи, розуміння наукової методології та вміння її застосування в дослідженні.

 

Перелік навчальних дисциплін кафедри конституційного та адміністративного права:

1) Адміністративне право

2) Теорія держави і права;
3) Актуальні проблеми теорії держави і права;
4) Історія держави і права України;
5) Історія вчень про державу і право;
6) Конституційне право України; 
7) Державне право зарубіжних країн;
8) Правознавство;
9) Юридична деонтологія;
10) Правові системи сучасності;
11) Порівняльне правознавство;
12) Професійна етика юриста;
13) Основи римського приватного права;
14) Конфліктологія;
15) Філософія права;

16) Основи наукових досліджень та інші відповідно до навчальних програм.

Презентація кафедри КАП Human Right

2 коментар до “Конституційного та адміністративного права”
  1. Очень хорошие специалисты на этой кафедре! Как теоретики так и действующие правовики. Студентам очень повезло с такими преподавателями!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *