Чт. 18 Серпня, 2022

Навчальний процес

Юридичний факультет входить до складу Інституту управління, технологій та права Державного університету інфраструктури та технологій (ДУІТ). Факультет здійснює свою діяльність з 1999 року. Навчальний процес факультету спрямований на підготовку юристів за напрямом «Право» зі спеціалізацій за вибором студента Цивільне право, Транспортне та Господарське право за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», «магістр».

Метою діяльності Юридичного факультету є формування професійних компетенцій і особистісних якостей конкурентоспроможних, творчо та інноваційно-мислячих кадрів, які вміють реалізувати свої знання і навички в юриспруденції. Юридичний факультет спрямовує підготовку правників нового покоління, спроможних на високому професійному рівні ефективно впливати на розбудову правової держави та створення нових перспектив для неї.

Навчальний процес на п’яти правничих кафедрах забезпечується висококваліфікованим науково-викладацьким складом з числа фахівців – заслужених юристів України, академіків, членів кореспондентів академії наук, докторів і кандидатів наук, професорів та доцентів, практичних працівників прокуратури, суду, органів юстиції та інших органів виконавчої влади. Навчальний процес здійснюється на високому науково-методичному рівні з використанням сучасних технічних засобів, інтернет-технологій і мультимедійних систем. У ДУІТ діє відповідна електронна науково-освітня база та впроваджено в експлуатацію сучасні комп’ютерні класи. Потреби науково-викладацького складу, студентів денної та заочної форми навчання забезпечені навчально-методичною, науковою літературою, фаховими періодичними виданнями, кількість яких понад 30000 примірників.