Ср. 19 Червня, 2024

   

ORCID ID 0000-0001-9980-9448

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного та адміністративного права Юридичного факультету ДУІТ. Народилася 25 червня 1979 року в м. Запоріжжя.

           У 2001 році закінчила Запорізький державний університет, за спеціальністю «Правознавство», отримала освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст права, диплом з відзнакою.

          18 років працювала в парламенті України на посаді помічника – консультанта народного депутата Верховної Ради України. Приймала участь у розробці понад 700 законопроектів.

          У 2010 році з відзнакою отримала диплом Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за спеціальністю фінанси.

          У 2011 році закінчила ад’юнктуру  Харківського університету внутрішніх справ України та захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право на тему: «Парламентський контроль за Державним бюджетом України»

          У 2012 році з відзнакою отримала диплом ВСП «Інститут інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія» в м. Києві, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст в сфері інтелектуальної власності.

          Стаж науково-педагогічної роботи розпочався з вересня 2012 р. на кафедрі цивільного та господарського Бердянського інституту державного та муніципального управління Класичного приватного університету. В березні 2020 року розпочала роботу доцентом кафедри Правосуддя Юридичного факультету ДУІТ. З вересня 2021 року доцент кафедри конституційного та адміністративного права Юридичного факультету ДУІТ.

          Викладає дисципліни: «Професійна відповідальність юриста – правника» та «Основи наукових досліджень».

          Автор багатьох наукових публікацій у фахових виданнях з юридичних дисциплін. Є співавтором підручника Фінансове право./Відп. ред. Гетьманець О.П. – Х.: Еспада, 2008. – 416 с.

          Коло наукових інтересів: конституційне право, фінансове право у розрізі Державного бюджету України, виборче право.