Нд. 16 Червня, 2024

https://scholar.google.com.ua/citations?user=dcO4EwQAAAAJ&hl=ru

ORCID ID 0000-0002-4655-2869

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного та адміністративного права Юридичного факультету ДУІТ.

Народилася 12 березня 1981 року.

У 2003 році закінчила Національний транспортний університет за спеціальністю «Правознавство» та отримала диплом спеціаліста з відзнакою, кваліфікація – юрист.

Більше десяти років займалася практичною юридичною діяльністю. Працювала юрисконсультом в юридичній компанії, представляла інтереси юридичних і фізичних осіб у судах України різних інстанцій, була начальником юридичного відділу підприємства.

У 2012 році закінчила аспірантуру Київського університету права НАН України та захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень на тему: „Становлення та розвиток основних інститутів українського шлюбно-сімейного права в Х – ХІХ ст.: історико-правовий аспект”.

Стаж науково-педагогічної роботи розпочався з жовтня 2012 р. на кафедрі теорії та історії держави і права Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, нині – кафедра конституційного та адміністративного права ДУІТ.

Автор понад 60 наукових публікацій, в тому числі у фахових виданнях з юридичних дисциплін, на міжнародних науково-практичних конференціях тощо. Також є автором навчально-методичних посібників, монографій навчальних та навчально-методичних посібників.

Сфера наукових інтересів: права людини, гендерні відносини, історія права.

Викладає дисципліни: Конституційне право України, Державне (конституційне) право зарубіжних країн, Муніципальне право, Юридична нормотворчість.