Озель Віталіна Іванівна

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного та адміністративного права Юридичного факультету ДУІТ.

Народилася 12 березня 1981 р. в Одеській області.

У 2003 році закінчила Національний транспортний університет за спеціальністю «Правознавство» та отримала диплом спеціаліста з відзнакою, кваліфікація – юрист.

Більше десяти років займалася практичною юридичною діяльністю. Працювала юрисконсультом в юридичній компанії, представляла інтереси юридичних і фізичних осіб у судах України різних інстанцій, була начальником юридичного відділу підприємства.

У 2012 році закінчила аспірантуру Київського університету права НАН України та захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень на тему: „Становлення та розвиток основних інститутів українського шлюбно-сімейного права в Х – ХІХ ст.: історико-правовий аспект”.

Стаж науково-педагогічної роботи розпочався з жовтня 2012 р. на кафедрі (теорії та історії держави і права) конституційного та адміністративного права ДУІТ.

Викладає дисципліни: «Історія держави і права України» та «Конституційне право зарубіжних країн».

Автор понад 50 наукових публікацій у фахових виданнях з юридичних дисциплін, на міжнародних науково-практичних конференціях тощо. Також є автором навчально-методичних посібників, монографії та навчального посібника у співавторстві:

Історія держави і права України: навчально-методичний посібник / В.І. Озель. – К.: КДАВТ, 2014. – 67 с.;

Державне право зарубіжних країн: навчально-методичний посібник / В.І. Озель. – К.: КДАВТ, 2014. – 56 с.

Становлення та розвиток основних інститутів українського шлюбно-сімейного права Х – ХІХ ст.ст. : монографія / А.Є. Шевченко, В.І. Озель. – Вінниця, ТОВ «Нілан – ЛТД», 2015. – 292 с.

Теорія держави та права: основні поняття : Навч. посіб. / А. Молдован, В. Озель.– К.: Алерта, 2017. – 100 с. 

Коло наукових інтересів: історія права, цивільне та сімейне право, гендерні правовідносини, розвиток правового регулювання особистих немайнових відносин.   

Озель Віталіна Іванівна приймає участь в організації наукової роботи студентів: проводить засідання наукових гуртків, керує науковою роботою студентів, беруть участь у круглих столах та науково-практичних конференціях. Є організатором культурних заходів для студентів: відвідання музеїв, організація екскурсій тощо.

Комментарі закриті.