КАФЕДРА ГОСПОДАРСЬКОГО ТА ТРАНСПОРТНОГО ПРАВА

Кафедра Господарського та транспортного права Юридичного факультету створена у 2015 році в результаті реорганізації кафедри Транспортного права, яка розпочала свою діяльність у 2010 році і була започаткована на базі кафедри Правового забезпечення діяльності водного транспорту (ПЗДВТ) у 2000 році, з метою розширення спеціалізації кафедри.

На сьогодні кафедра Господарського та транспортного права займає одне з головних місць в складі Юридичного факультету, оскільки забезпечує викладання найбільш важливих дисциплін зі спеціалізації господарське та транспортне право, проводить науково-дослідну роботу на тему «Методологічні та нормативні засади гармонізації господарського та транспортного законодавства України із законодавством Європейського Союзу».

Кафедру Господарського та транспортного права очолює доктор юридичних наук, доцент Клюєва Євгенія Миколаївна.

Кафедра забезпечує ґрунтовну підготовку кадрів для різних галузей економіки держави, що становить фундамент формування знань майбутнього фахівця в галузі правничих дисциплін, головним чином для господарської та транспортної галузей, і є випускаючою з освітнього ступеню «Магістр» спеціальності «Право».

Основним завданням колективу кафедри є підготовка висококваліфікованих фахівців в галузі господарського та транспортного права, правового виховання студентів через дисципліни, що викладаються на кафедрі, формування у студентів правової культури, вмінь та навичок науково-дослідної роботи. Кафедра Господарського та транспортного права забезпечує викладання 15 навчальних дисциплін, організацію і проведення асистентської та переддипломної практик.

Викладачі кафедри Господарського та транспортного права відомі в Україні фахівці господарського та транспортного права, які передають свій теоретичний та практичний досвід в цих галузях студентам.

Колектив кафедри постійно підвищує свій професійний рівень шляхом видання наукових та навчально-методичних праць, зокрема підручників, навчальних посібників, наукових статей тощо. Викладачі кафедри беруть активну участь у наукових, науково-методичних конференціях, зокрема міжнародних, круглих столах, семінарах, підтримують тісні зв’язки з іншими вищими навчальними закладами, а також з профільними організаціями та установами.

Професорсько-викладацький склад

Клюєва Євгенія Миколаївна – к.ю.н., доцент, завідувач кафедри;

Апаров Андрій Миколайович – д.ю.н., доцент, професор  кафедри;

Філіппов Артем Валерійович – к.ю.н., доцент, кафедри;

Подолян Юлія Олександрівна – старший викладач кафедри;

Тилик Тарас Михайлович – к.ю.н., доцент кафедри;

Вітко Олександр Юрійович – к.ю.н., старший викладач кафедри;

 Перелік навчальних дисциплін кафедри Господарського та транспортного права

 • Транспортне право України
 • Господарське право
 • Господарське право (для МО)
 • Проблеми господарського права
 • Міжнародне морське право
 • Морське право (для ФСВ, ЕСЕУ)
 • Міжнародне транспортне право
 • Міжнародне право
 • Проблеми права ЄС
 • Митне право
 • Особливості правового режиму транспортної діяльності ЄС
 • Правові основи зовнішньоекономічної діяльності
 • Право інвестиційної діяльності
 • Правове регулювання організації та функціонування транспортних організацій

 

Залишити коментар