Сб. 18 Травня, 2024

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ ГОСПОДАРСЬКОГО ТА ТРАНСПОРТНОГО  ПРАВА:

Клюєва Євгенія Миколаївназавідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор;

Філіппов Артем Валерійовичдоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент;

Вітко Олександр Юрійовичдоцент кафедри, кандидат юридичних наук;

Подолян Юлія Олександрівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук;

Горбань Євген Анатолійович – асистент кафедри, кандидат юридичних наук.

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН КАФЕДРИ ГОСПОДАРСЬКОГО ТА ТРАНСПОРТНОГО  ПРАВА:

 • Міжнародний захист прав людини;
 • Міжнародне морське право;
 • Право міжнародних організацій;
 • Міжнародне транспортне право;
 • Право ЄС;
 • Проблеми права ЄС та рішення ЄСПЛ;
 • Транспортне право України;
 • Актуальні проблеми міжнародного публічного права;
 • Міжнародне публічне та приватне право;
 • Міжнародне право збройних конфліктів;
 • Право інтелектуальної власності у сфері господарювання;
 • Митне право;
 • Господарське право;
 • Правове регулювання підприємницької діяльності;
 • Проблеми господарського права;
 • Правове регулювання економічної діяльності.

Кафедру Господарського та транспортного права очолює доктор юридичних наук, професор Клюєва Євгенія Миколаївна.
Кафедра Господарського та транспортного права Юридичного факультету створена у 2015 році у результаті реорганізації кафедри Транспортного права, яка розпочала свою діяльність у 2010 році і була започаткована на базі кафедри Правового забезпечення діяльності водного транспорту (ПЗДВТ) у 2000 році, з метою розширення спеціалізації кафедри.
Основним завданням колективу кафедри є підготовка висококваліфікованих фахівців в галузі господарського та транспортного права, правового виховання студентів через дисципліни, що викладаються на кафедрі, формування у студентів правової культури, вмінь та навичок науково-дослідної роботи. Кафедра Господарського та транспортного права забезпечує викладання 14 навчальних дисциплін, організацію і проведення асистентської та виробничої практик.
Основними напрямками навчально-методичної та науково-дослідної роботи кафедри є проблеми господарської та транспортної діяльності.
Кафедра забезпечує ґрунтовну підготовку кадрів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти спеціальності 081 «Право» для різних галузей економіки держави, що становить фундамент формування знань майбутнього фахівця в галузі правничих дисциплін, головним чином для господарської та транспортної галузей і є випускаючою з освітнього ступеню «Магістр» за освітньо-професійною програмою «Право».
Викладання дисциплін на кафедрі Господарського та транспортного забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький склад відомих в Україні фахівці господарського та транспортного права, які передають свій теоретичний та практичний досвід в цих галузях студентам.
Колектив кафедри постійно підвищує свій професійний рівень шляхом видання наукових та навчально-методичних праць, зокрема підручників, навчальних посібників, наукових статей тощо. Викладачі кафедри беруть активну участь у наукових, науково-методичних конференціях, зокрема міжнародних, круглих столах, семінарах, підтримують тісні зв’язки з іншими вищими навчальними закладами, а також з профільними організаціями та установами.

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *