Пн. 27 Червня, 2022

Кафедру Господарського та транспортного права очолює доктор юридичних наук, професор Клюєва Євгенія Миколаївна.
Кафедра Господарського та транспортного права Юридичного факультету створена у 2015 році у результаті реорганізації кафедри Транспортного права, яка розпочала свою діяльність у 2010 році і була започаткована на базі кафедри Правового забезпечення діяльності водного транспорту (ПЗДВТ) у 2000 році, з метою розширення спеціалізації кафедри.
Основним завданням колективу кафедри є підготовка висококваліфікованих фахівців в галузі господарського та транспортного права, правового виховання студентів через дисципліни, що викладаються на кафедрі, формування у студентів правової культури, вмінь та навичок науково-дослідної роботи. Кафедра Господарського та транспортного права забезпечує викладання 14 навчальних дисциплін, організацію і проведення асистентської та виробничої практик.
Основними напрямками навчально-методичної та науково-дослідної роботи кафедри є проблеми господарської та транспортної діяльності.
Кафедра забезпечує ґрунтовну підготовку кадрів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти спеціальності 081 «Право» для різних галузей економіки держави, що становить фундамент формування знань майбутнього фахівця в галузі правничих дисциплін, головним чином для господарської та транспортної галузей і є випускаючою з освітнього ступеню «Магістр» за освітньо-професійною програмою «Право».
Викладання дисциплін на кафедрі Господарського та транспортного забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький склад відомих в Україні фахівці господарського та транспортного права, які передають свій теоретичний та практичний досвід в цих галузях студентам.
Колектив кафедри постійно підвищує свій професійний рівень шляхом видання наукових та навчально-методичних праць, зокрема підручників, навчальних посібників, наукових статей тощо. Викладачі кафедри беруть активну участь у наукових, науково-методичних конференціях, зокрема міжнародних, круглих столах, семінарах, підтримують тісні зв’язки з іншими вищими навчальними закладами, а також з профільними організаціями та установами.

Професорсько-викладацький склад кафедри

Клюєва Євгенія Миколаївна – д.ю.н., професор, завідувач кафедри;

Апаров Андрій Миколайович – д.ю.н.,професор, професор кафедри;

Філіппов Артем Валерійович – к.ю.н., доцент, доцент кафедри;

Подолян Юлія Олександрівна – старший викладач кафедри;

Тилик Тарас Михайлович – к.ю.н., доцент кафедри;

Вітко Олександр Юрійович – к.ю.н., доцент кафедри;

Риженко Олександр Сергійович – к.ю.н., доцент кафедри;

Мікічурова Ольга Володимирівна – к.ю.н., доцент кафедри.

 Перелік навчальних дисциплін кафедри Господарського та транспортного права

 • Транспортне право України
 • Господарське право
 • Міжнародне морське право
 • Проблеми господарського права
 • Міжнародне публічне та приватне право
 • Міжнародний захист прав людини
 • Міжнародне транспортне право
 • Європейські стандарти господарської та транспортної діяльності
 • Проблеми права Європейського Союзу
 • Митне право
 • Корпоративне право
 • Право Європейського Союзу
 • Право інтелектуальної власності в сфері господарювання
 • Механізми захисту прав людини

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *