Пт. 21 Червня, 2024

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ ПРАВОСУДДЯ:

Матвійчук Анатолій Васильович – в.о. завідувача кафедри, доктор юридичних наук, доцент;

– Добкіна Катерина Робертівна – професор кафедри, доктор юридичних наук, професор;

Муляр Галина Володимирівна професор кафедри, доктор юридичних наук, професор;

– Васильчук Світлана Станіславівна– доцент кафедри, кандидат юридичних наук;

Савицька Світлана Леонідівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук;

Савицький Дмитро Олександрович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент;

Часова Тетяна Олександрівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук;

Баськов Віталій Васильович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук;

– Михайлов Володимир Олександрович – старший викладач кафедри.

 

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН КАФЕДРИ ПРАВОСУДДЯ: 

 1. Організація судових та правоохоронних органів;
 2. Інформаційне право;
 3. Адміністративне судочинство;
 4. Кримінальний процес;
 5. Цивільний процес;
 6. Адвокатура України;
 7. Господарський процес;
 8. Договірне право;
 9. Актуальні проблеми цивільного судочинства – практичні аспекти;
 10. Альтернативне врегулювання спорів;
 11. Експертиза в юридичній практиці;
 12. Корупційні правопорушення: проблеми правозастосування;
 13. Методологія, логіка та технологія наукового дослідження.

Кафедра правосуддя є структурним підрозділом Інституту управління технологій та права Державного университету інфраструктури та технологій. Заснована у вересні 2008 році.

На даний момент кафедру очолює доктор юридичних наук, доцент, Анатолій Васильович Матвійчук, відомий успішний адвокат, з багаторічний досвідом юридичного супроводу судових справ, автор численних наукових статей та публікацій, бере активну участь у законотворчій діяльності, розвитку юридичної науки і практики.

Кафедра об’єднує висококваліфікованих спеціалістів з різних галузей, які здійснюють освітню, наукову, методичну, навчально-виховну діяльність з підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Право».

Діяльність кафедри ґрунтується на принципах науковості, інноваційності, саморозвитку, гуманізму та інших цінностей, спрямованих на розвиток юридичної науки та практики. Кафедра активно залучає практикуючих юристів та відомих фахівців у сфері юриспруденції до освітнього процесу, надаючи студентам не лише теоретичні знання, а й практичні навички.

Викладання дисциплін здійснюють висококваліфіковані спеціалісти, юристи-практики. До професорсько-викладацького складу кафедри входять 3 доктори юридичних наук та 5 кандидатів юридичних наук, з них 5 практикуючі адвокати.

Викладачі мають низку завдань, серед яких важливі такі: поліпшення якості та ефективності навчання; формування професійної компетентності майбутніх юристів; розроблення науково-методичного забезпечення для викладання предметів; наукове керівництво під час проведення досліджень, написання наукових статей, підготовки доповідей на конференціях та участі в конкурсах разом із студентами; випробування та публікація наукових результатів викладачів кафедри та студентів на різних наукових заходах і фахових виданнях.

Високий рівень викладання, що спрямований на засвоєння студентами як теоретичних, так і практичних знань, забезпечується кваліфікованими фахівцями, які входять до складу кафедри. Цей склад формується з фахівців, що мають значний науково-педагогічний та практичний досвід.

Освітній процес на кафедрі спрямований на злагоджене поєднання сучасних та традиційних методик навчання, на активне використання здобутих знань у практичній діяльності, на співпрацю, ґрунтовану на взаємній повазі та підтримці, а також на виховання самодостатніх, ініціативних та прогресивних професіоналів, готових постійно розвивати як загальні, так і спеціальні навички, адаптуватися до змін та професійної мобільності.

Кафедра реалізує новаторську освітню модель, спрямовану на підвищення якості освіти та забезпечення наших студентів конкурентних переваг на ринку праці. Це досягається шляхом перегляду традиційних методів навчання і змісту програми, акцентуючи увагу на практичних навичках для досягнення високої компетентності та програмних результатів.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *