Пн. 27 Червня, 2022

Історія кафедри

Кафедра «Правосуддя» юридичного факультету  ДУІТ (КДАВТ)  була заснована у вересні 2008 року з метою забезпечення викладання фундаментальних правових дисциплін та формування у студентів ґрунтовних знань у сфері правознавства.  З вересня 2008 року кафедру очолював Михайлов Олександр Євгенович, кандидат юридичних наук, доцент. Напрям його наукової діяльності – правові засади кримінології в Україні. Автор двох монографій з проблем агресивної злочинності та шляхів протидії і попередження некорисливих насильницьких злочинів, навчальних посібників з кримінології та більше 30-ти статей. З 13 вересня 2013 року кафедру очолював Апаров Андрій Миколайович, кандидат юридичних наук, доцент. Зробив вагомий особистий внесок у підготовку фахівців для водного транспорту України та розвиток Академії. Є автором 15 наукових та навчально-методичних публікацій в галузі господарського права, в тому числі навчального посібника з грифом Міністерства освіти і науки України. Був організатором 2 міжнародних конференцій на базі Юридичного факультету, регулярно виступає з доповідями і повідомленнями на республіканських та міжнародних конференціях. Підготував 2-х переможців всеукраїнських студентських олімпіад, забезпечив високоефективне проведення профорієнтаційної роботи по вступу до Академії та святкувань визначних подій факультету, а також заходів позааудиторної виховної роботи зі студентами (екскурсій, відвідання культурно-масових заходів м. Києва). З 1 вересня 2015 року обов’язки  тимчасового виконувача завідувача кафедри  було покладено на кандидата юридичних наук, доцента, заступника декана юридичного факультету Добкіну Катерину Робертівну.

З 22 вересня 2015 року кафедру очолює Осадчий Володимир Іванович – доктор юридичних наук, професор. Є автором (співавтором) 219 наукових робіт, серед яких монографії, підручники, посібники, методичні рекомендації, інші навчально-методичні праці, тези, наукові статті. Володимир Іванович підготував 10 кандидатів юридичних наук. Є членом двох спеціалізованих вчених рад.

Основними завданнями кафедри є: забезпечення засвоєння студентами правового понятійного апарату, необхідного для пізнання та оволодіння юридичними дисциплінами; здійснення правового виховання студентів через предмети, які викладаються на кафедрі; формування у студентів правової культури, вмінь та навичок науково-дослідної роботи.

Основними напрямками науково-методичної та науково-дослідної роботи кафедри є «Правові аспекти захисту прав людини та розвитку правосуддя в Україні».

Викладачі кафедри «Правосуддя» ДУІТ  ІУТП беруть активну участь у науково-практичних міжнародних конференціях, підтримують тісні зв’язки з юридичним факультетом Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Інститутом політології та права Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова та іншими вищими навчальними закладами м. Києва, організаціями та установами юридичного спрямування.

Кафедра проводить круглі столи, семінари з питань цивільного і кримінального процесу, актуальних проблем та змін в кримінально-процесуальному законодавстві України. На кафедрі створений і діє науковий гурток «Проблемні питання кримінально-процесуальному законодавстві». Науковий керівник – старший викладач Михайлов В.О.. В рамках роботи гуртка виконуються наукові дослідження з актуальних проблем кримінального процесу, які апробуються студентами у вигляді доповідей на студентських наукових конференціях.

Важливо, що студенти мають можливість брати участь у Всеукраїнських наукових конференціях і під керівництвом досвідчених викладачів публікувати тези наукових досліджень.

Викладачі кафедри організовують науково-пізнавальні екскурсії студентів до Верховної Ради України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України.

Профорієнтаційна робота на кафедрі спрямована на активне залучення абітурієнтів до навчання в ДУІТ ІУТП. Різні її форми, зокрема, особисті бесіди викладачів кафедри з майбутніми вступниками, цікаві виступи студентів юридичного факультету про переваги навчання в ДУІТ ІУТП. Сприяють залученню до навчання на факультеті багатьох випускників шкіл м. Києва та області.

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ ПРАВОСУДДЯ:

Осадчий Володимир Іванович – доктор юридичних наук, професор,   завідувач кафедри;

Ковальчук Андрій Трохимович – доктор юридичних наук, професор;

– Муляр Галина Володимирівна – доктор юридичних наук, доцент;

Добкіна Катерина Робертівна – доктор юридичних наук, доцент;

– Матвійчук Анатолій Васильович – доктор юридичних наук, доцент кафедри;

Савицька Світлана Леонідівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри;

– Акімова Марія Петрівна – асистент кафедри;

– Михайлов Володимир Олександрович – старший викладач кафедри.

 

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН КАФЕДРИ ПРАВОСУДДЯ: 

 1.  Кримінальний процес;
 2.  Цивільний процес;
 3.  Договірне право;
 4.  Адміністративне судочинство; 
 5.  Організація судових та правоохоронних органів;
 6.  Актуальні проблеми цивільного судочинства – практичні аспекти;
 7.  Альтернативне врегулювання спорів;
 8.  Господарський процес;
 9.  Адвокатура України;
 10.  Інформаційне право;
 11. Корупційні правопорушення: проблеми права застосування;
 12. Експертиза в юридичній практиці.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *