Нд. 16 Червня, 2024

https://scholar.google.com.ua/citations?user=jjao5u8AAAAJ&hl=ru

ORCID.ORG/0000-0001-7183-5206

Завідувач кафедри конституційного та адміністративного права доктор юридичних наук, професор

В 2003 році закінчив Київську державну академію водного транспорту імені П. Канашевича–Сагайдачного за спеціальністю «Правознавство». У 2008 році закінчив магістратуру Академії управління МВС за тією ж спеціальністю. Свою викладацьку діяльність розпочав у 2004 році на посаді викладача Київського оптико-механічного технікуму.

У 2010 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 21.07.05. «Службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку (юридичні науки)» на тему «Юридичний ризик в службово-бойовій діяльності сил охорони правопорядку». У 2015 році отримав вчене звання доцента. У 2016 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктор юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право на тему «Організаційно-правові засади забезпечення суспільної безпеки». У травні 2020 року отримав вчене звання професор.

З 2005 року та по 2015 рік працював у Київському професійно-педагогічному коледжі імені А.Макаренка на посаді викладача юридичних дисциплін, викладач вищої категорії. З 1 вересня 2015 року до 3 вересня 2018 року працював в Національному авіаційному університеті на посаді в.о. завідувача кафедри господарського права і процесу та професора кафедри господарського, повітряного та космічного права ННЮІ НАУ.

З 4 вересня 2018 року призначений на посаду професора кафедри конституційного та адміністративного права юридичного факультету Державного університету інфраструктури та технологій. З 1 вересня 2021 року призначений на посаду завідувача кафедри конституційного та адміністративного права ЮФ ДУІТ.

Автор понад 100 наукових та науково-методичних праць з проблем адміністративного, господарського, аграрного, міжнародного права. Серед них монографія «Суспільна безпека: організаційно-правові засади» та підручник «Адміністративне право України» з грифом МОН України, конспекту лекцій «Міжнародне космічне право».

Сфера наукових інтересів: проблеми теоретичного адміністративного, господарського, підприємницького, транспортного, авіаційного та космічного права, адміністративні механізми забезпечення суспільної та національної безпеки.