Пт. 21 Червня, 2024

професор кафедри конституційного та адміністративного права, доктор юридичних наук, доцент

https://scholar.google.com.ua/citations?user=sHdoTckAAAAJ&hl=ru

ORCID ID 0000-0002-1530-4141

Тел.: 067-504-69-08

 e-mail: Natalie.zaiats@gmail.com

Освіта: вища, у 1997 році закінчила Національну академію внутрішніх справ за спеціальністю правознавство (з відзнакою ЛА ВЕ № 000455 від 21 червня1997 року).

У 2002 отримала Диплом кандидата юридичних наук (ДК №015148) за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень» тема роботи «Право людини на охорону здоров’я та роль міліції в його забезпеченні».

У 2014 році захистила докторську дисертацію та отримала Диплом доктора юридичних наук (ДД № 003293) за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право. Тема роботи «Народне представництво: сутність, суб’єкти та особливості здійснення в Україні».

Вчене звання – доцент (Атестат доцента 12ДЦ № 039845 від 23 вересня 2014 року).

Досвід роботи в сфері викладання понад 20 років; є автором понад 60 наукових праць (з них 11 у виданнях за кордоном); сфера наукових інтересів включає: проведення наукових досліджень з питань гендерної рівності, розвитку форм безпосередньої та представницької демократії в Україні, функціонування та взаємодії органів державної влади.

Вільне володіння українською (Посвідчення НАВС № 420 від 17.07.2017 року) володіння англійською (Сертифікат Вritish Council від 14.08.2018 року IELS Level B2).