Сб. 18 Травня, 2024

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ ЦИВІЛЬНОГО ТА КРИМІНАЛЬНОГО  ПРАВА:

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН КАФЕДРИ

ЦИВІЛЬНОГО ТА КРИМІНАЛЬНОГО  ПРАВА:

 • Цивільне право;
 • Трудове право;
 • Природоресурсне право;
 • Сімейне право;
 • Спадкове право;
 • Делікти;
 • Право інтелектуальної власності;
 • Право соціального захисту;
 • Право пенсійного забезпечення;
 • Авторське право;
 • Кримінальне право;
 • Судова медицина та психіатрія;
 • Кримінологія;
 • Криміналістика;
 • Медичне право;
 • Критичне та юридичне мислення;
 • Актуальні питання вирішення трудових спорів;
 • Правове регулювання відносин власності;
 • Кваліфікація кримінальних правопорушень;
 • Правова статистика;
 • Правові доктрини та принципи кримінальної юстиції.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КАФЕДРУ ЦИВІЛЬНОГО ТА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

Кафедра Цивільного та кримінального права Юридичного факультету була створена у 2022 році в результаті обʼєднання кафедри Цивільного права та кафедри Кримінального права. Сучасна кафедра Цивільного та кримінального права є вагомим осередком вітчизняної науки цивільного права, дослідження в якому проводиться в межах наукової школи «Теоретичні проблеми здійснення і захисту цивільних прав».

Кафедру очолює Мусієнко Анатолій Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент, дійсний член Транспортної академії України.

Основними завданнями кафедри є: забезпечення ґрунтовного вивчення студентами правових інститутів та підгалузей цивільного та кримінального права, що становить фундамент формування знань майбутнього фахівця в галузі правничих дисциплін; здійснення правового виховання студентів через предмети, які викладаються на кафедрі; формування у студентів правової культури, вмінь та навичок науково-дослідної роботи.

Кафедра забезпечує викладання 28 навчальних дисциплін та організацію і проведення юридичної навчально-виробничої практики.

Науково-викладацьким складом кафедри регулярно проводиться робота студентських наукових гуртків, таких як: «Актуальні аспекти сучасного розвитку цивільного законодавства» та «Актуальні аспекти сучасного трудового права». В рамках роботи гуртків виконуються наукові дослідження, які апробуються студентами у вигляді тез доповідей на студентських наукових конференціях.

На кафедрі функціонує студентський науковий гурток «Актуальні питання Кримінального права та кримінології». Науково-педагогічний склад кафедри разом зі студентами бере активну участь у проведенні науково-практичних конференцій, в тому числі міжнародних. Студенти під керівництвом досвідчених викладачів мають можливість брати участь в роботі наукових семінарів, круглих столів та публікувати тези наукових досліджень.

Кафедра є одним з методичних центрів з підготовки спеціалістів спеціальності «Право», має підготовлену викладачами навчальну та навчально-методичну літературу з нормативних спеціалізованих курсів цивілістичного та кримінально-правового спрямування.

Викладачі кафедри беруть активну участь у міжнародних конференціях, науково-методичних конференціях ДУІТ, круглих столах, семінарах, підтримують тісні зв’язки з іншими вищими навчальними закладами м.Києва, організаціями та установами юридичного спрямування, іноземними вищими навчальними закладами.   

Викладачами кафедри активно проводиться науково-методична робота, за результатами якої публікуються тези наукових доповідей, наукові статті, навчальні посібники (в тому числі з грифом МОН), навчально-методичні комплекси та наукові публікації в фахових виданнях.

Профорієнтаційна робота на кафедрі проводиться всіма членами кафедри і спрямована на активне залучення абітурієнтів до навчання в Університеті. У доробках кафедри є і наукові розробки, затверджені Кабінетом Міністрів України: Положення «Про систему морської безпеки на морському і річковому транспорті Україні», Положення «Про систему захисту морського і річкового судноплавства від незаконних актів, спрямованих проти безпеки морського і річкового транспорту України». Викладачі кафедри систематично беруть участь у підвищенні кваліфікації та обміні досвідом з викладачами кращих вітчизняних та зарубіжних закладів вищої освіти.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *