Пн. 27 Червня, 2022

Кафедра Цивільного права Юридичного факультету була створена у 2008 році в результаті реорганізації кафедри Цивільного права і процесу, яка започатковувала свою діяльність у 2003 році. Сучасна кафедра Цивільного права є вагомим осередком вітчизняної науки цивільного права, дослідження в якому проводиться в межах наукової школи «Теоретичні проблеми здійснення і захисту цивільних прав».

       Кафедру очолює Мусієнко Володимир Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент, академік Транспортної академії України.

       Напрям його наукової діяльності – основні поняття і категорії цивілістики. Підготував 2 кандидатів юридичних наук. Автор навчальних посібників з цивільного та адміністративного права та більше 40-ка наукових статей та тез до конференцій.

       Основними завданнями кафедри є: забезпечення ґрунтовного вивчення студентами правових інститутів та підгалузей цивільного права, що становить фундамент формування знань майбутнього фахівця в галузі правничих дисциплін; здійснення правового виховання студентів через предмети, які викладаються на кафедрі; формування у студентів правової культури, вмінь та навичок науково-дослідної роботи.

       Кафедра Цивільного права забезпечує викладання 8 навчальних дисциплін та організацію і проведення юридичної навчально-виробничої практики.

       Кафедра має потужний науково-викладацький склад: 1 академік Транспортної академії України, 5 кандидатів юридичних наук.

       Кафедра цивільного права є одним з методичних центрів з підготовки спеціалістів спеціальності «Право», має підготовлену викладачами навчальну та навчально-методичну літературу з нормативних спеціалізованих курсів цивілістичного спрямування.

       Викладачі кафедри беруть активну участь у міжнародних конференціях, науково-методичних  конференціях ДУІТ, круглих столах, семінарах, підтримують тісні зв’язки з іншими вищими навчальними закладами м.Києва, організаціями та установами юридичного спрямування, іноземними вищими навчальними закладами.

       На кафедрі проводиться робота студентських наукових гуртків «Актуальні аспекти сучасного розвитку цивільного законодавства» та «Актуальні аспекти сучасного трудового права». Наукові керівники – доцент Дзюбенко О.Л. та доцент Мартюк А.С. В рамках роботи гуртків виконуються наукові дослідження, які апробуються студентами у вигляді тез доповідей на студентських наукових конференціях.

 

Перелік навчальних дисциплін кафедри:

 • Цивільне право (загальна частина);
 • Цивільне право (особлива частина);
 • Трудове право;
 • Природоресурсне право;
 • Сімейне право;
 • Природоресурсне право;
 • Право соціального захисту;
 • Делікти;
 • Авторське право;
 • Спадкове право
 • Право інтелектуальної власності;
 • Право пенсійного захисту;
 • Виробнича практика.

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА:

Мусієнко Володимир Володимировичкандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри;

Новосельська Ірина Василівна – кандидат юридичних наук, доцент;

Навроцький Василь Миколайович–  доцент;

Дзюбенко Олена Леонідівна – кандидат юридичних наук, доцент;

Мартюк Аліна Сергіївна – кандидат юридичних наук;

Белуга Юлія Миколаївна – асистент кафедри.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *