Сб. 18 Травня, 2024

Юридичний збірник

Журнал DICTUM FACTUM

Видається з 2018 року.

Засновник: Державний університет інфраструктури та технологій (Україна).

Видавець: Державний університет інфраструктури та технологій (Україна).

Періодичність видання – 3 рази на рік.

DICTUM FACTUM – загальноукраїнський журнал юридичного спрямування, який видається три рази на рік. Журнал було засновано з метою поширення правових знань, створення платформи для обміну думками, ідеями та результатами дослідження серед українських науковців.

У журналі DICTUM FACTUM публікуються матеріали з різних галузей права, в яких висвітлюються актуальні та проблемні питання правового регулювання будь-якої діяльності в Україні, вивчаються різні методології правозастосування чинних норм права в Україні враховуючи досвід іноземних країн.

Журнал може бути корисним для науковців правників, молодих викладачів правників, аспірантів, студентів, працівників практиків юридичного спрямування: адвокатів, суддів; а також усіх, хто цікавиться актуальними питанням досягнення юристів науковців та практиків.

Журнал рекомендовано до друку Вченою радою Державного університету інфраструктури та технологій (протокол № 8 від 31.06.2018р.)

Поштова адреса: Україна, 04071, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 9

Сайт збірника: http://df.duit.edu.ua

Телефон редакції: +38 (097) 299-42-13

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації:

 Серія КВ № 23172-13012 Р від 23.03.2018р.

ISSN: Print 2663-6352

Редакційна колегія

Головний редактор – Беззубов Дмитро Олександрович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри Конституційного та адміністративного права Юридичного факультету ІУТП ДУІТ.

Заступник головного редактора – Добкіна Катерина Робертівна, кандидат юридичних наук, доцент, декан Юридичного факультету ІУТП ДУІТ.

Відповідальний секретар – Новосельська Ірина Василівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри Цивільного права Юридичного факультету ІУТП ДУІТ.

Члени редакційної колегії:

Армаш Надія Олексіївна, доктор юридичних наук, доцент, заступник директора Центру судових експертиз ГО;

Апаров Андрій Миколайович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри Права та методики викладання правознавства Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка;

Барабаш Ольга Олегівна, доктор юридичних наук, доцент кафедри адміністративного та інформаційного права Інституту права, психології та інноваційної освіти (ІППО) Національного університету «Львівська політехніка»;

Дурнов Євген Сергійович, доктор юридичних наук, професор, заступник начальника управління пенсійних питань та соціальної роботи Департаменту персоналу МВС України, полковник поліції;

Ільясова Гульжазіра Актурєєвна, кандидат юридичних наук, професор, професор кафедри Цивільного та трудового права Карагандинського державного університету ім. академіка Є.А.Букетова, Республіка Казахстан;

Ковальська Віта Володимирівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри Конституційного та адміністративного права Юридичного факультету ІУТП ДУІТ;

Клюєва Євгенія Миколаївна, доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри Господарського та транспортного права Юридичного факультету ІУТП ДУІТ;

Ковальчук Андрій Трохимович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри Правосуддя Юридичного факультету ІУТП ДУІТ;

Літвін Іштван, PhD, доцент, ректор Інституту освітнього і професійного розвитку м.Будапешт, Угорщина;

Матвійчук Анатолій Васильович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри Правосуддя Юридичного факультету ІУТП ДУІТ;

Мичко Микола Іванович, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, професор кафедри Кримінального права Юридичного факультету ІУТП ДУІТ;

Осадчий Володимир Іванович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри Правосуддя Юридичного факультету ІУТП ДУІТ;

Романова Альона Сергіївна, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри теорії та філософії права, конституційного та міжнародного права Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів, Україна;

Россіхін Василь Васильович, доктор юридичних наук, професор, дійсний член (академік) Європейської академії природничих наук, Заслужений працівник освіти України, проректор Харківського національного університету радіоелектроніки;

Россіхіна Галина Володимирівна, доктор юридичних наук, професор, дійсний член (академік) Європейської академії природничих наук, професор кафедри державно-правових дисциплін Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;

Сидоров Ярослав Олексійович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного та господарського права Запорізького національного університету;

Скок Павло Олександрович, кандидат наук з державного управління, проректор з наукової роботи ДУІТ;

Собовий Олександр Михайлович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри Конституційного та адміністративного права Юридичного факультету ІУТП ДУІТ;

Цукан Оксана Миколаївна, кандидат юридичних наук, радник ректора з гендерних та міжнародних питань Харківського національного університету внутрішніх справ, доцент кафедри фундаментальних та юридичних дисциплін;

Явор Ольга Анатоліївна, доктор юридичних наук, доцент кафедри цивільного права № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.