Сб. 18 Травня, 2024

https://orcid.org/0000-0002-0293-6123

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=1U30WosAAAAJ

кандидат юридичних наук зі спеціальності 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика, оперативно-розшукова діяльність», доцент кафедри права і соціальної роботи

 

Відомості про освіту:

2011 р. – закінчила з відзнакою Криворізький факультет Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ зі спеціальності «Правознавство» кваліфікація «Бакалавр з права»;

2012 р. – закінчила з відзнакою Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» кваліфікація «Юрист».

 

Підвищення кваліфікації, стажування:

 1. 10.09-16.09.2017 р. міжнародне стажування «Development of Jurisprudence: Problems and Prospects» (120 год.) при Варненському вільному університеті «Чорноризець Храбар» (Болгарія, м. Варна).
 2. 12.05.2018 р. міжнародне стажування Міжнародний науково-практичний форум «Інновації в науці: виклики сучасності» «Development of Jurisprudence: Problems and Prospects» (120 год.)

 

Сфера наукових інтересів: адвокатура, економічні злочини, права людини.

 

Основні публікації:

 1. Chasova, S.Podhorets (2018). Hearsay testimony as the evidence in the criminal and procedural legislation. Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools, 26 (2), 271-274
 2. Хом’яченко С.В., Хоцяновська Н.Ф., Часова Т.О. Удосконалення практичних навчальних занять з юридичних дисциплін, шляхом впровадження квестових технологій.//Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». – 2018. № 3 (48) – С. 211-216
 3. Хом’яченко С.В., Хоцяновська Н.Ф., Часова Т.О. Правове регулювання відносин під час стягнення компенсації за затримку авіарейсу.// Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». – 2018. № 4 (49) – С. 39-45
 4. Г.В. Муляр, О.С. Ховпун, Т.О. Часова. Механізм оскарження повідомлення про підозру як засіб захисту прав підозрюваної особи.//Часопис Київського університету права. – 2019. № 3 – 228-233.
 5. Часова Т.О. Реалізація державної антикорупційної стратегії органами муніципальної влади. Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, профспілок та громадськості: Тези доповідей Третьої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 06 грудня 2019 р.). – К.: ТОВ “ВІ ЕН ЕЙ ПРЕС”, 2019 – 102-104
 6. Часова Т.О. Взаємодія Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро України.// Науково-практичний журнал “Судова Апеляція” № 4 (57), 2019. – С. 40-46.
 7. Часова Т.О. Особливості доказування економічних злочинів.// Часопис Київського університету права. 2019. № 4. С. 324-328
 8. Часова Т.О. Розвиток та становлення антикорупційних органів в Україні. Наукові записки. Серія: Право. 2019. Випуск 6. Спецвипуск.
 9. Часова Т.О. Кримінально-процесуальне доказування злочинів у сфері економіки в умовах інформатизації суспільства.//Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму. 2020. № 1-2. C. 36-42
 10. Часова Т.О. Розслідування корупційних правопорушень (злочинів) Національним антикорупційним бюро України. Актуальні питання економіки, фінансів, обліку і права в сучасних умовах: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 16 квітня 2020 р.): у 8 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 5. – С. 42-43.
 11. Часова Т.О. Деякі питання реалізації повноважень Державного бюро розслідувань. Сучасні виклики та проблеми науки, XLIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. – м. Луцьк, 20 квітня 2020 року. – С. 88-91
 12. Chasova T. Electronic declaration as a source of information about acts of corruption. The 1st International scientific and practical conference Problems and Innovations in Science Part 1 (May 4-5, 2020) Nika Publishing, London, Great Britain. 2020. V. 1. p. 196-200.
 13. Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України. Зразки процесуальних документів у кримінальному провадженні. Станом на 21 лютого 2020 року./ За заг. ред. Лошицького М.В. – Київ: Видавничий дім “Професіонал”, 2020 – 1288 с. (у співавторстві).
 14. Хом’яченко С.І., Часова Т.О., Використання електронних доказів у кримінальному процесі. Науково-практичний журнал «Право.Людина.Довкілля». Том № 11, № 2 (2020). С. 175-181 http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Pravo/issue/view/575
 15. Часова Т.О. Використання фінансового моніторингу під час розслідування злочинів у сфері економіки. Часопис Київського університету права. 2020. № 2. C. 386-389.
 16. Часова Т.О. Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури як суб’єкт реалізації антикорупційної політики. Світ під час пандемії: нові виклики та загрози, XLVII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. – м. Запоріжжя, 15 червня 2020 року. Ч. 1, С. 67-70
 17. Бегма А.П., Ховпун О.С., Часова Т.О. Забезпечення збереження інформації під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Юридичний вісник, № 6, 2020. – С. 132-137.
 18. Часова Т.О. Використання матеріалів НСРД як доказів у кримінальному провадженні. The 7th International scientific and practical conference “The World During a Pandemic:New Challenges and Threats” (August 18-19, 2020) Pegas Publishing, Canada, Vancouver. 2020. p. 90-94.
 19. Савчук М.А., Часова Т.О. Проблемні питання повідомлення про підозру та шляхи їх вирішення. Часопис Київського університету права. 2020. № 3. – 285-289.
 20. Khovpun A., Muliar G., Chasova T., Savchuk M., Behma A. Particularities of conducting explicit and implicit investigative actions in EU countries. Asia Life Sciences Supplement 22(2):413-426, 2020.
 21. Часова Т.О. Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури як суб’єкт реалізації антикорупційної політики. Світ під час пандемії: нові виклики та загрози, XLVII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. – м. Запоріжжя, 15 червня 2020 року. Ч. 1, С. 67-70.
 22. Часова Т.О. Використання матеріалів НСРД як доказів у кримінальному провадженні. The 7th International scientific and practical conference «The World During a Pandemic:New Challenges and Threats» (August 18-19, 2020) Pegas Publishing, Canada, Vancouver. 2020. p. 90-94.
 23. Chasova T. Electronic declaration as a source of information about acts of corruption. The 1st International scientific and practical conference Problems and Innovations in Science Part 1 (May 4-5, 2020) Nika Publishing, London, Great Britain. 2020. V. 1. p. 196-200.
 24. Часова Т.О. Розслідування корупційних правопорушень (злочинів) Національним антикорупційним бюро України. Актуальні питання економіки, фінансів, обліку і права в сучасних умовах: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 16 квітня 2020 р.): у 8 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 5. – С. 42-43.
 25. Часова Т.О. Деякі питання реалізації повноважень Державного бюро розслідувань. Сучасні виклики та проблеми науки, XLIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. – м. Луцьк, 20 квітня 2020 року. – С. 88-91.
 26. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»: Науково-практичний коментар / За заг. ред. Чижмарь К. І. – Київ : Видавничий дім «Професіонал», 2020. – 332 с.
 27. Nataliia Yuzikova, Tatiana Korniakova, Svitlana Khomiachenko, Tetiana Chasova. Moral and psychological features of the motivational sphere of juveniles who commit crimes: risk assessment of determining communication. European Journal of Sustainable Development (2021), 10, 1, 123-135.
 28. Часова Т.О. Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України. Зразки процесуальних документів у кримінальному провадженні. Станом на 21 лютого 2020 року./ За заг. ред. Лошицького М.В. – Київ: Видавничий дім “Професіонал”, 2020 – 1288 с. (у співавторстві).
 29. Навчальний посібник «Правознавство». 2021. за заг.ред. С. В. Пєткова / уклад.: Ховпун О.С., Часова Т.О., Катеринчук К. В., Бортняк К. В., Пєтков С. В.
 30. Часова Т.О. Кримінально-процесуальне доказування злочинів у сфері економіки в умовах інформатизації суспільства. Вісник АПСВТ, 2020, №1-2.
 31. Chasova T. Electronic declaration as a source of information about acts of corruption. The 1st International scientific and practical conference Problems and Innovations in Science Part 1 (May 4-5, 2020) Nika Publishing, London, Great Britain. 2020. V. 1. p. 196-200.
 32. Particularities of conducting explicit and implicit investigative actions in EU countries / ALEKSII S. KHOVPUN, GALYNA V. MULIAR, TETIANA O. CHASOVA et al.]. // Asian International Journal of Life Sciences. – 2020. – №22. – С. 413–426.
 33. Часова Т., Савчук М. Застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою: практика європейського суду з прав людини. «Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського». 2022. Т. 33, № 1. С. 93–97.
 34. Nataliia Yuzikova, Tatiana Korniakova, Svitlana Khomiachenko, Tetiana Chasova. Moral and psychological features of the motivational sphere of juveniles who commit crimes: risk assessment of determining communication. European Journal of Sustainable Development (2021), 10, 1, 123-135 Входить до наукометричної бази Web of Science Core Collection
 35. Zavydniak, G. Mular, T. Chasova, I. Sopilko, N. Mudrolyubova. Conditions for conclusion an agreement in criminal proceedings with the participation of the victim’s representative. R. Bras. Al. Dis. Res. – RBADR. Belo Horizonte, ano 04, n. 07, p. 241-258, jan./jun. 2022. Входить до наукометричної бази Scopus
 36. Метіль А.С., Часова Т.О. Представники юридичних осіб у кримінальному провадженні. Юридичний науковий електронний журнал 11/22 – с. 666-668
 37. Ховпун О.С., Часова Т.О. Формування уявлення до причин вчинення кримінального правопорушення. Прикарпатський юридичний вісник. Прикарпатський юридичний вісник. Випуск 6 (47), 2022. с. 137-140.
 38. Кравець Н.В., Часова Т.О. Медіація як виклик сучасної правової системи. Юридичний електронний науковий журнал №1/2023 с. 153-155
 39. Домбровська О., Ховпун О., Часова Т. Міжнародна співпраця щодо розшуку та повернення активів. Право і суспільство. № 1/2023. с. 297-301.
 40. Навчальний посібник Адміністративно-правова реформа в Україні / за заг. ред. С.В. Пєткова – Київ: КНТ, 2022 – 180 с. (у співавторстві)
 41. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України/ За заг. ред. Клопотуна І.М. – Київ,: “К Н Т”, 2023. – 932 с. (у співавторстві)