Сб. 18 Травня, 2024

https://orcid.org/0000-0002-8150-1901

https://scholar.google.com.ua/citations?user=oZbeNZgAAAAJ&hl=uk&oi=ao

Савицький Дмитро Олександрович, кандидат юридичних наук,
доцент,
доцент кафедри правосуддя юридичного факультету Державного
університету інфраструктури та технологій.
У 1995 році закінчив Українську академію внутрішніх справ, здобув
освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст», кваліфікацію «Юрист», за
спеціальністю «Правознавство».
У 2003 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук на тему: «Процес доказування у справах з
протокольною формою досудової підготовки матеріалів» за спеціальністю
12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза.
У 2006 році отримав вчене звання доцента по кафедрі кримінального
процесу.
Має 20-річний стаж науково-педагогічної діяльності та є практикуючим
адвокатом у галузі кримінального процесуального права. Читає лекції та
проводить заняття з навчальних дисциплін: «Кримінальний процес», «Судові
та правоохоронні органи України», «Адвокатура України».
Сфера наукових досліджень – кримінальний процес, судові та
правоохоронні органи України, теорія судових доказів. Автор і співавтор
понад 80 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: підручники,
монографії, навчальні посібники, статті. Має 5 авторських свідоцтв про
реєстрацію права на твір.
Підготував 5 кандидатів юридичних наук.
Савицький Д.О. є висококваліфікованим педагогом та одним із
провідних спеціалістів у галузі кримінально-процесуального права.