Вт. 21 Травня, 2024

https://orcid.org/0000-0003-2627-8871

https://scholar.google.com.ua/citations?user=88mii2QAAAAJ&hl=uk&oi=ao

Декан Юридичного факультету Державного університету інфраструктури та технологій.

Народилася 24.01.1982 року.

В 1999 році закінчила ліцей №100 «Поділ». Нагороджена золотою медаллю.

В 2004 році закінчила Київську державну академію водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, юридичний факультет за спеціальністю «Правознавство», освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст права, диплом з відзнакою.

В 2004 – 2005 рр. – працювала асистентом кафедри правового забезпечення діяльності водного транспорту в КДАВТ.

З 2005 – 2007 рр. – працювала старшим викладачем кафедри правового забезпечення діяльності водного транспорту в КДАВТ.

З 2007р.– виконувала обов’язків  заступника декана юридичного факультету КДАВТ.

З 2008 р. – доцент кафедри правосуддя.

В 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Цивільно-правовий статус торгово-промислової палати України» за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право та здобула науковий ступінь кандидата юридичних наук.

В 2014 році було присвоєне вчене звання доцента кафедри правосуддя.

З 01.09. 2017 р. – в.о. заступника декана ЮФ ДУІТ

З грудня 2017р. – декан ЮФ ДУІТ

В 2020 році захистила докторську дисертацію на тему: «Органи державної влади в цивільному судочинстві України (друга половина XVII-XX століття» за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень та здобула науковий ступінь доктора юридичних наук.

В 2023 році було присвоєно вчене звання професора кафедри правосуддя.

Сфера наукових інтересів: цивільне право, міжнародне та господарське право.