Пн. 26 Лютого, 2024

Народилась 11 жовтня 1974 року в м. Вінниця.
У 1991 році закінчила ЗСШ № 31.
Освіта: з 1991року – 1993 рік навчалася Вінницький професійне-технічне училище; з 1996 року – 2002 рік – КНУ ім. Тараса Шевченка, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Філософія»; з 2002 року – 2006 рік навчалась у Київському національному університеті внутрішніх справ України – отримала кваліфікацію юриста; з 2007 року – 2008 рік – Київському національному університеті внутрішніх справ – магістр права; з січня 2009 року – отримала право на заняття адвокатською діяльністю. В 2011 році – прикріплена до кафедри Національної академії внутрішніх справ у якості здобувача для підготовки дисертаційного дослідження.
В вересня 2005 року працювала юрисконсультом. В травня 2007 року працювала на посаді головного спеціаліста – юрисконсульта Служби у справах дітей виконавчого органу Київської міської ради (КМДА).
В 2009 року – працювала адвокатом в ТОВ «Юридична компанія Самсонова і Партнери».
З березня 2013 року по теперішній час працює на посаді доцента кафедри правосуддя ДУІТ.
В жовтні 2013 року захистила кандидатську дисертацію – 12.00.09. – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Назва дисертації: «Кримінально-процесуальні гарантії діяльності адвоката».
Основні праці:
1. «Порушення кримінальної справи щодо адвоката»// науково – практичний журнал Судова апеляція – 2011. – № 4(25). С. 52-58.
2.«Деякі гарантії охорони адвокатської таємниці у кримінальному процесі»// Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – К., 2011. – Випуск 54. – С. 524-528.
3. «Судовий контроль за усунення захисника від участі у кримінальній справі» // Науково-аналітичний журнал Митна справа. – 2012. – №1 (79). – С. 107-112.
4.«Проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо адвокат» Науково-практичний господарсько-правовий журнал Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 2 (206). – С.32-36. Фахове.
5.«Деякі кримінально-процесуальні гарантії діяльності адвоката» Закон и жизнь: Международный научно-практический правовой журнал. – 2013. – № 3 (255). – С. 55-58. Отпечатано SRL «Cetatea de Sus» г. Кишинэу. ISSN 1810-3081.
6.«Деякі аспекти повідомлення адвоката про підозру» Актуальні проблеми юридичної науки – 2012: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Актуальні проблеми юридичної науки – 2012»], (Київ, 14 грудня 2012 р.) / За заг. ред. В.К. Матвійчука, Ю.В. Нікітіна, М.І. Карпенка. – Київ, 2013. – С. 444-448.