Пт. 19 Липня, 2024

ORCID ID 0000-0001-5063-4018

https://scholar.google.com.ua/citations?user=AurkfsYAAAAJ&hl=uk

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри  господарського та транспортного права.

Народилась 2 жовтня 1983року в місті Одеса.

У 2000 році поступила на факультет Державного управління та міжнародно-правових відносин Національного Університету «Одеська юридична академія» який у 2005році закінчила з відзнакою, отримавши повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» з освітньо-кваліфікаційним рівнем – магістр.

Під час навчання розпочала свою трудову діяльність в 2003році в «Центрі правової реформи і законопроектних робіт» при Міністерстві юстиції України на посаді провідного спеціаліста. У 2005році звільнилась з посади у зв’язку з бажанням в подальшому займатись науковою та викладацькою діяльністю, та була прийнята на посаду викладача кафедри Конституційного та адміністративного права Інституту повітряного і космічного права Національного авіаційного університету. У 2006 році була переведена на посаду провідного фахівця Наукового центру повітряного і космічного права Інституту повітряного і космічного права де і працювала до 2007року.

У 2006році поступила в докторантуру Міжнародної академії управління персоналом, де у 2007 році захистила дисертацію на тему «Правове регулювання комерційного посередництва» та  на підставі рішення Спеціалізованої вченої ради Міжнародної кадрової академії від 6 липня 2007року присуджено науковий ступінь доктора філософії в галузі права.

З 2007 по 2013 роки працювала на посаді керівника юридичного відділу в приватних компаніях.

У 2009 році успішно здала кваліфікаційний іспит та отримала Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю відповідно до Закону України «Про адвокатуру».

В 2020 році захистила дисертацію  на тему: «Правове регулювання банківської  діяльності на Українських землях у складі Російської імперії: історико-правове дослідження” за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень та здобула науковий ступінь  кандидата юридичних  наук.

На сьогодні займає посаду доцента кафедри Господарського та транспортного права Інституту управління, технологій і права Державного університету інфраструктури та технологій. Також є практикуючим адвокатом,свою адвокатську  діяльність здійснює у складі адвокатського об’єднання

Сфера професійних інтересів: господарське право, корпоративне право, господарський процес.