Філіппов Артем Валерійович

Народився 20 листопада 1981 року в м. Києві.
У 1998 році поступив на юридичний факультет Київського національного університету культури і мистецтв, який у 2003 р. закінчив з відзнакою, отримавши повну вищу юридичну освіту за спеціальністю «Правознавство».
Після закінчення навчання в університеті з 2003 року розпочав науково-педагогічну діяльність. З вересня 2003 р. працював на посаді викладача кафедри Суспільно-гуманітарних наук Міжнародного науково-освітнього центру екології, менеджменту і права.
У січні 2004 року звільнився з посади у зв’язку з зарахуванням з 1 лютого 2004р. до аспірантури.
З 1 лютого 2004 до 31 січня 2007 р. навчався в аспірантурі очної форми підготовки Національного авіаційного університету.

Поряд з навчанням Філіппов А.В. не припиняв педагогічної діяльності, працюючи за сумісництвом, а після закінчення аспірантури – у штаті, на посаді старшого викладача кафедри Конституційного і адміністративного права Національного авіаційного університету.
З липня 2007, у зв’язку з створенням нової кафедри, перейшов на посаду старшого викладача, з 2011 року – доцента кафедри Повітряного, космічного та екологічного права Національного авіаційного університету.
У лютому 2010 року захистив дисертацію на тему: «Адміністративно-правове забезпечення безпеки цивільної авіації в Україні», отримавши науковий ступінь кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
З вересня 2011 по теперешній час працює доцентом кафедри Господарського та транспортного права ЮФ ДУІТ.
Має 28 опублікованих наукових праць, в тому числі один навчальний посібник з грифом МОН України, написаний у співавторстві.

Комментарі закриті.