Пт. 21 Червня, 2024

ORCID ID 0000-0002-9035-144X

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=60hccaYAAAAJ

Народився 20 листопада 1981 року в м. Києві.
У 1998 році поступив на юридичний факультет Київського
національного університету культури і мистецтв, який у 2003 р. закінчив з
відзнакою, отримавши повну вищу юридичну освіту за спеціальністю
«Правознавство».
Після закінчення навчання в університеті з 2003 року розпочав науково-
педагогічну діяльність. З вересня 2003 р. працював на посаді викладача
кафедри Суспільно-гуманітарних наук Міжнародного науково-освітнього
центру екології, менеджменту і права.
З 1 лютого 2004 до 31 січня 2007 р. навчався в аспірантурі очної форми
підготовки Національного авіаційного університету. Поряд з навчанням не
припиняв педагогічної діяльності, працюючи за сумісництвом, а після
закінчення аспірантури – у штаті, на посаді старшого викладача кафедри
Конституційного і адміністративного права Національного авіаційного
університету.
З липня 2007, у зв’язку з створенням нової кафедри, перейшов на посаду
старшого викладача, з 2011 року – доцента кафедри Повітряного, космічного
та екологічного права Національного авіаційного університету.
У лютому 2010 року захистив дисертацію на тему: «Адміністративно-
правове забезпечення безпеки цивільної авіації в Україні», отримавши
науковий ступінь кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 –
адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
З вересня 2011 по теперешній час працює доцентом кафедри
Господарського та транспортного права ЮФ ДУІТ.
У 2015 році отримав вчене звання доцента.
Має більше 60 опублікованих наукових праць, є автором навчально-
методичних матеріалів , в тому числі один навчальний посібник з грифом
МОН України, написаний у співавторстві.

Поряд з навчанням Філіппов А.В. не припиняв педагогічної діяльності, працюючи за сумісництвом, а після закінчення аспірантури – у штаті, на посаді старшого викладача кафедри Конституційного і адміністративного права Національного авіаційного університету.
З липня 2007, у зв’язку з створенням нової кафедри, перейшов на посаду старшого викладача, з 2011 року – доцента кафедри Повітряного, космічного та екологічного права Національного авіаційного університету.
У лютому 2010 року захистив дисертацію на тему: «Адміністративно-правове забезпечення безпеки цивільної авіації в Україні», отримавши науковий ступінь кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
З вересня 2011 по теперешній час працює доцентом кафедри Господарського та транспортного права ЮФ ДУІТ.
Має 28 опублікованих наукових праць, в тому числі один навчальний посібник з грифом МОН України, написаний у співавторстві.