Сб. 18 Травня, 2024

Наталія Вікторівна Бегуш – старший викладач кафедри,
атестований судовий експерт у сфері інтелектуальної власності,
директор ТОВ «Глобал Експерт ЮА», дійсний член Союзу експертів
України

У 2016 році закінчила Національну академію внутрішніх справ
із відзнакою за спеціальністю «Правознавство», здобула кваліфікацію
юриста.
З 2015 по 2016 рр. працювала у Науково-дослідному центрі
судової з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції
України було присвоєно (підтверджено) кваліфікацію судового
експерта з правом проведення експертиз у сфері інтелектуальної
власності за експертними спеціальностями: 13.1.1 «Дослідження,
пов’язані з літературними, художніми творами, та інші» та 13.6
«Дослідження, пов’язані з комерційними (фірмовими)
найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і
послуг), географічними зазначеннями». Цього ж року було присвоєно
п’ятий кваліфікаційний клас судового експерта відповідно до Порядку
присвоєння кваліфікаційних класів судових експертів працівникам
науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції
України.
У 2017 році пройшла загальний курс «Інтелектуальна власність»
від Академії Всесвітньої організації інтелектуальної власності.
З 2017 р. по 2024 рр. працювала експертом відділу досліджень
об’єктів інтелектуальної власності Відокремленого структурного
підрозділу державного підприємства «Інформаційні судові системи
«Центр судової експертизи та експертних досліджень».
У 2018 році закінчила Інститут інтелектуальної власності
Національного університету «Одеська юридична академія» з
відзнакою за спеціальністю «Менеджмент», здобула професійну
кваліфікацію «Професіонал з інтелектуальної власності».
У 2019 р. пройшла підготовку (підвищення кваліфікації) з
теоретичних, організаційних і процесуальних питань судової
експертизи за програмою підготовки в Інституті права та
післядипломної освіти Міністерства юстиції України.

Рішенням Центральної експертно-кваліфікаційної комісії
Міністерства юстиції України з 2019 року присвоєно (підтверджено)
кваліфікацію судового експерта з правом проведення експертиз у
сфері інтелектуальної власності за експертною спеціальністю 13.6
«Дослідження, пов’язані з комерційними (фірмовими)
найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і
послуг), географічними зазначеннями».
З 2023 р. по 2024 рр. працювала на посаді Заступника директора
з питань інтелектуальної власності у ТОВ «Глобал Експерт ЮА».
У 2024 році розпочала викладання дисципліни «Авторське та
суміжне право України та ЄС» на посаді старшого викладача кафедри
цивільного та кримінального права Юридичного факультету ІУТП у
Державному університеті інфраструктури та технологій.
З 2024 р. дотепер працює на посаді директора ТОВ «Глобал
Експерт ЮА».
Постійно збагачує свій професійний досвід і бере участь в
міжнародно-практичних конференціях, семінарах, вебінарах, заходах
різного формату щодо обговорення та вирішення нагальних проблем,
пов’язаних із функціонуванням і розвитком сфери інтелектуальної
власності та судово-експертної діяльності.
Спеціалізується на питаннях права інтелектуальної власності,
зокрема досліджує актуальні питання охорони об’єктів
інтелектуальної власності, ефективного використання торговельних
марок та об’єктів авторського права на національному та
міжнародному рівнях, підготовки та реєстрації договорів щодо
розпорядження правами інтелектуальної власності; дослідження
інформації щодо торговельних марок для виключення схожих чи
тотожних логотипів, слоганів та інших позначень у спеціалізованих
базах даних України та в міжнародній базі даних (Global Brand
Database Madrid System).
Основні публікації та виступи, присвячені питанням сфери
інтелектуальної власності та судово-експертної діяльності:
– Шляхи встановлення ознак творчого характеру наукових
творів при проведенні судової експертизи.
– Основні підходи вирішення експертних завдань при
дослідженні літературних і художніх творів.

– Застосування спеціальних знань експерта при встановленні
факту відтворення літературних та художніх творів.
– Висновок експерта за новими процесуальними кодексами
України у господарському та цивільному процесі.
– Експертиза як засіб доказування порушень авторських прав
на художні твори.
– Права на бренд: як реєстрація торговельної марки може
змінити гру на ринку?
– Об’єкт експертизи у сфері інтелектуальної власності на
прикладі творів декоративно-ужиткового мистецтва: теоретичний
аспект.
– Роль формальної освіти та практичного досвіду у формуванні
професійних компетентностей судових експертів у сфері
інтелектуальної власності.