Сб. 18 Травня, 2024

Киренко Сергій Георгійович – кандидат юридичних наук, доцент, доцент
кафедри цивільного та кримінального права.
Народився у м. Києві.
З відзнакою закінчив у 1997 році Український державний педагогічний
університет ім. М.П. Драгоманова.
У 2003 році в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук
(спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-
виконавче право). Вчене звання доцента присвоєно у 2014 році.
Викладав дисципліни кримінально-правового циклу в Національній академії
внутрішніх справ, Київському національному лінгвістичному університеті.
На кафедрі почав працювати за сумісництвом з 2014 року, з 2021 р. –
штатний викладач кафедри.
Автор понад 50 наукових і науково-методичних праць.
Викладає дисципліни: Кримінальне право. Загальна частина; Кримінальне
право. Особлива частина; Кваліфікація кримінальних правопорушень.