Нд. 16 Червня, 2024

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного та адміністративного права Юридичного факультету ДУІТ.

Народився 02 травня 1967 р. У 2004 р. закінчив юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Правознавство».

З 2000-2012 р. працював на керівних посадах в центральних органах виконавчої влади на посадах заступника директора департаменту, директора департаменту Міністерства юстиції України, директора департаменту Міністерства оборони України, начальника юридичного управління Головного управління державної служби України, директора департаменту Міністерства аграрної політики України та ін.

У 2010 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право на тему: «Правовий статус судді в адміністративно-деліктному провадженні».

Стаж науково-педагогічної роботи розпочався з вересня 2012 р. на кафедрі конституційного та адміністративного права ДУІТ.

Викладає дисципліни: «Адміністративне право України» та «Правознавство».

Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць.

Коло наукових інтересів: дослідження проблем у галузі теорії держави і права, конституційного права, адмінітративного права.   

Собовий Олександр Михайлович приймає участь в організації наукової роботи студентів: проводить засідання наукових гуртків, керує науковою роботою студентів, беруть участь у круглих столах та науково-практичних конференціях. Є організатором культурних заходів для студентів.