Пт. 21 Червня, 2024

Народилась 4 лютого 1976 року в м. Києві.

В 2000 році закінчила юридичний факультет Міжрегіональної академії управління персоналом з відзнакою.

В 1993-2004 р.р. працювала на посадах помічника головного юрисконсульта, юрисконсульта, головного юрисконсульта Міжрегіональної академії управління персоналом.

З 2004 по 2010 р.р. працювала старшим викладачем кафедри комерційного та трудового права Інституту права МАУП.

В 2010 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Вдосконалення правового регулювання юридичної відповідальності за порушення зобов’язань, передбачених трудовим договором».

З 2011 року по теперішній час працює доцентом в Державному університеті інфраструктури та технологій.

В 2013  році обрана доцентом кафедри Цивільного права.

В 2017 році обрана заступником декана Юридичного факультету Інституту управління, технологій і права.

Є автором 91 публікації наукового та науково-методичного характеру, 25 з яких опубліковані в фахових виданнях. Є авторорм навчального посібника «Право соціального забезпечення України», є співавтором Словника юридичних термінів та понять видавництва Юстініан. Приймала участь в 16-ти міжнародних науково-практичних конференціях.

Викладає навчальні дисципліни: трудове право, право інтелектуальної власності, право соціального захисту.