Сб. 18 Травня, 2024

https://orcid.org/0000-0003-2636-0509

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=chKXb-QAAAAJ

Муляр Галина Володимирівна – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри правосуддя Державного університету інфраструктури та технології.

Автор більше 80-ти наукових праць. Сфера наукових інтересів: кримінальне право та процес, адміністративне , трудове , інформаційне, медичне та фармацевтичне право.

29 червня 2021 року захистила дисертацію на тему: «Адміністративно-правове забезпечення реалізації права на охорону здоров’я», за спеціальністю – 12.00.07 –  адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада – Д 26.062.16 Національного авіаційного університету та здобула науковий ступінь доктора юридичних наук.

20 грудня 2023 році отримала вчене звання професора.

Приймала участь в розробці науково-практичних коментарів до Кодексу адміністративного судочинства, Кримінального процесуального кодексу України, Кримінального кодексу України, Законів України «Про оплату праці», «Про охорону праці», «Про відпустки», «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» та до законодавства України про соціальне партнерство.

https://orcid.org/0000-0003-2636-0509

e-mail: box0007@meta.ua

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2636-0509

GoogleАкадемія: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=chKXb-QAAAAJ

ResearcherID: https://www.researchgate.net/profile/Galyna-Muliar-2

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218623034