Клюєва Євгенія Миколаївна

Народилась 7 листопада 1975 року в м. Севастополі.
У 2002 році закінчила Юридичний факультет Інститут економіки та права «КРОК» з відзнакою, отримавши повну вищу юридичну освіту за спеціальністю «Правознавство».
У грудні 2002 року закінчила магістратуру і отримала кваліфікацію – Магістр інтелектуальної власності.
У 2011 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Особливості господарсько-правового регулювання договору безплатної передачі майна (порівняльний аспект)».
З 2004 по 2011 р. займала посаду старшого викладача кафедри Правового забезпечення діяльності транспорту Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного.
З 2011 року обрана за конкурсом доцентом кафедри Транспортного права КДАВТ, яку з 1.10.2015 перейменовано на кафедру Господарського та транспортного права ІУТП ДУІТ.
У 2014 році було присвоєно вчене звання доцента кафедри Транспортного права.
З вересня 2014 року по серпень 2015 року виконувала обов’язки завідувача кафедри Транспортного права.
З 2017 року по теперішній час працює на посаді завідувача кафедри Господарського та транспортного права Юридичного факультету ДУІТ.
У 2018 обрана Дійсним членом Транспортної Академії України.
У 2019 році захистила дисертацію на тему: «Вдосконалення адміністративно-правового забезпечення ресурсного потенціалу водного транспорту (теоретико-методологічні засади)» та здобула науковий ступінь доктора юридичних наук.
За рішенням Атестаційної колегії МОН у 2021 році присвоєно Вчене звання професора кафедри господарського та транспортного права.
Загальний стаж науково-педагогічної роботи більше 17 років.
Має значну кількість публікацій наукового та навчально-методичного характеру та монографій. Більшість статей з яких опублікована у фахових юридичних виданнях України, що індексуються у міжнародних науково-метричних базах даних та у закордонних наукових журналах, в тому числі що індексуються в Scopus. Брала участь у багатьох «круглих столах», практикумах, конференціях в тому числі міжнародних.
Здійснює керівництво аспірантами по підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів.
Член редакційної колегії журналу «Dictum Factum» Юридичного факультету Державного університету інфраструктури та технологій.
Виконує обов’язки Відповідального секретаря Приймальної комісії ДУІТ.

Комментарі закриті.