Клюєва Євгенія Миколаївна

Народилась 7 листопада 1975 року в м. Севатополі.
У 2002 році закінчила Юридичний факультет Інститут економіки та права «КРОК» з відзнакою, отримавши повну вищу юридичну освіту за спеціальністю «Правознавство».
Маю кваліфікацію – Магістр інтелектуальної власності.
В 2011 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Особливості господарсько-правового регулювання договору безплатної передачі майна (порівняльний аспект)».
З 2004 по 2011 р.р. займала посаду старшого викладача кафедри Правового забезпечення діяльності транспорту Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного.
З 2017 року по нинішній час працює завідувачем кафедри Господарського та транспортного права в Державному університеті інфраструктури та технологій. 
Має 21 публікацію наукового та науково-методичного характеру, з яких 9 опубліковані в загальнодержавних фахових юридичних виданнях. Приймала участь в 5-ти Міжнародних науково-практичних конференціях, до яких подала тези наукових доповідей.

Комментарі закриті.