Якісна освіта за доступну ціну

Наукове життя
На факультеті діють наукові гуртки з проблем транспортного та господарського, кримінального, цивільного права, теорії держави і права. Факультет щорічно проводить науково-методичні міжвузівські конференції та міжнародні науково-практичні конференції. Викладачами факультету підготовлено і видано понад 300 навчальних посібників та близько 500 наукових праць опубліковано у фахових виданнях.
Практика

Студенти юридичного факультету КДАВТ проходять практику у Міністерстві юстиції України, Міністерстві інфраструктури України, АСК «Укррічфлот», Міністерстві енергетики, Державній інспекції з безпеки на морському і річковому транспорті, державних підприємствах України, в органах прокуратури та судових органах.
З метою залучення студентів до практичної роботи у КДАВТ успішно працює юридична консультація від практиків, на базі якої закріплюються теоретичні знання, отримані студентами у процесі навчання, формуються навички практичної наукової діяльності студентів. Завданням юридичної консультації є поєднання теоретичного навчання з практикою, формування у студента-юриста професійних навичок, активної суспільної позиції і правосвідомості.
Студентське самоврядування

На факультеті створені та діють органи студентського самоврядування, які сприяють гармонійному розвитку особистості студента, формування у нього навичок майбутнього організатора, керівника. Вищим органом студентського самоврядування на юридичному факультеті є загальні збори студентів.
Студентське життя
На факультеті органічно поєднано умови для навчання, заняття спортом, підвищення рівня культурного, наукового та інтелектуального розвитку і відпочинку.

Наші переваги
На факультеті працює військова кафедра на базі Національного університету оборони України.
Всіх іногородніх студентів забезпечують гуртожитком, що знаходиться недалеко від Академії.
Плата за навчання:
• денна форма навчання – 11470 грн. за рік
• заочна форма навчання – 7160 грн. за рік

День відкритих дверей: остання п’ятниця місяця об 11-00 год. в ауд.223
Адреса: 04017, м. Київ, вул. Кирилівська, 9 (вул.Фрунзе).
Деканат юридичного факультету каб. 223,
тел. (044) 482 51 34
моб. (096) 344 22 32
www.maritime.kiev.ua

Залишити коментар