Задорожний Юрій Анатолійович

Задорожний Юрій Анатолійович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права Юридичного факультету ДУІТ.

Народився 18 вересня 1970 р. в Київська області.

У 1996 р. закінчив Київський державний педагогічний університет імені М.Драгоманова за спеціальністю «Історія та правознавство».

З 1996 р. розпочав педагогічну роботу.

У 2007 році закінчив аспірантуру Національного авіаційного університету за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень.

У 2008 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право на тему: «Римське право- доктринальна першооснова права та юридичної науки в країнах романо-германської правової сім’ї та Україні».

Стаж науково-педагогічної роботи більше 20 років.

Викладає дисципліни: «Основи римського приватного права» та «Правові системи сучасності».

Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі монографії «Римське право-доктринальна першооснова права та юридичної науки в країнах романо-германької правової сім’ї Україні» та навчального посібника «Основи римського приватного права».

Коло наукових інтересів: дослідження проблем у галузі теорії держави і права, порівняльного правознавства, римського приватного права.  

Задорожний Юрій Анатолійович є куратором академічної групи 1713 першого курсу Юридичного факультету ДУІТ,  приймає участь в організації наукової роботи студентів, є організатором культурних заходів для студентів: відвідання музеїв, організація екскурсій тощо.

Комментарі закриті.