Пн. 27 Червня, 2022

З 2010 року  кандидат юридичних наук, доцент Юридичного факультету ДУІТ.

У 2008 році закінчила Київську державну академію водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного за спеціальністю «Правознавство».

Стаж науково-педагогічної роботи розпочався з вересня  2009 р. на кафедрі теорії та історії держави і права Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного.

З 2010 року по теперішній час завідувач кафедри конституційного та адміністративного права (теорії та історії держави і права). 

У 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право на тему: «Адміністративно-правове забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій у сфері освіти».

Викладає дисципліни: «Адміністративне право України» та «Правознавство».

Автор понад 30 наукових публікацій у фахових виданнях з юридичних дисциплін в Україні та за кордоном.

Коло наукових інтересів: проблеми вищої освіти в Україні та проблеми у галузі адміністративного права.   

Хохленко Ольга Миколаївна приймає участь в організації наукової роботи студентів: проводить засідання наукових гуртків, керує науковою роботою студентів, беруть участь у круглих столах та науково-практичних конференціях. Є організатором культурних заходів для студентів.