Осадчий Володимир Іванович

 Народився 1953 року в с. Софіївка Чернігівської області.

 В 1980р. закінчив Харківський юридичний інститут за спеціальністю «Правознавство».

 В 2004р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. В 2005р. йому присвоєне вчене звання професора по кафедрі теорії кримінального права.

  Сфера наукових інтересів:

– кримінально-правова охорона порядку управління (розробив концепцію єдиного кримінально-правового захисту правоохоронної діяльності);

– обставини, що виключають злочинність діяння –– (розробив критерії правомірності застосування вогнепальної зброї для затримання особи, яка вчинила тяжкий злочин і намагається втекти.)

 злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту (довів необхідність внесення змін до диспозицій та санкцій ст.ст. 276, 277, 279, 280, 286, 288, 291,  292 КК);

– злочини проти безпеки виробництва (показав необхідність вдосконалення ст.271-275 КК);

– злочини проти виборчих та референдних прав громадян (аргументував потребу внесення змін до ст.ст. 157, 158, 159-1 КК);

 злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг (обґрунтував необхідність: уточнення змісту поняття «корупція»; узгодження положень ч. 3 ст. 18 КК та положень п. 1 Примітки до ст. 364 КК; формування «нового» переліку корупційних злочинів;  внесення змін до ст. ст. 365, 365-2, 368-3, 368-4 КК);

 злочини проти правосуддя (запропонував зміни до ст. ст. 377, 379, 391, 400 КК, а також потребу виключення ст. 381-1 КК).

Є автором (співавтором) 219 наукових робіт, серед яких монографії, підручники (із Загальної та Особливої частин кримінального права, правознавства), посібники, методичні рекомендації, інші навчально-методичні праці, тези, наукові статті в періодичних виданнях, в Юридичній енциклопедії і в Міжнародній Поліцейській енциклопедії.

Опубліковані монографії: Кримінальна відповідальність за заподіяння тілесних ушкоджень працівникові правоохоронного органу. – К.: УАВС, 1995;  Кримінально-правовий захист правоохоронної діяльності. – К.: Атіка, 2004; Кримінальна відповідальність за порушення виборчих і референдних прав. – Харків: Видавництво «Кроссроуд», 2008 (у співавторстві); Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту. – К.: Видавництво європейського університету, 2011; Злочини проти безпеки виробництва. – К.: «Видавництво ТОВ «НВП» Інтерсервіс», 2012.

Підготував десять кандидатів юридичних наук. 

Професор Осадчий В.І.  – член двох спеціалізованих вчених рад.

Комментарі закриті.